ยินดีต้อนรับครูภาษาจีน

ยินดีต้อนรับครูภาษาจีน

17 มิถุนายน 2562 คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ขอต้อนรับ Mr.Chang Yuchen ครูภาษาจีน ซึ่งจะมาทำหน้าที่เป็นครูสอนภาษาจีน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง