วันสุนทรภู่ 2562

วันสุนทรภู่ 2562

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 สาระภาษาไทย โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้จัดงานวันสุนทรภู่ โดยมีกิจกรรมการประกวดภาพระบายสี การคัดไทย การแต่งกลอน และประกาศรางวัล เป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนทุกชั้น พร้อมกับจัดละครเวที ตอน “พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร” โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ครูสุภาวดี กุนะ และทีมงานสาระภาษาไทย ซึ่งได้สร้างความสนุกสนาน และเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ รักษ์ภาษา ให้กับนักเรียน อีกทั้งได้พัฒนาความกล้าแสดงออก ความภูมิใจในความเป็นไทย และความร่วมมือกันในทุกระดับชั้น