เปิดกองลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2562

เปิดกองลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:15 – 12:00 น. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ที่กำลังเรียนอยู่ในหลักสูตรของวิชาลูกเสือสำรอง ได้ทำพิธีเปิดกองอย่างเป็นทางการ โดยมีครูอมรา หันจางสิทธิ์ เป็นประธานในครั้งนี้ ด้วยความเข้มแข็ง ในแบบฉบับของลูกเสือไทย