เปิดกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2562

เปิดกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:40 – 15:30 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่กำลังเรียนอยู่ในหลักสูตรของวิชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ได้ทำพิธีเปิดกองอย่างเป็นทางการ โดยมีครูปัญญาพงษ์ โพธิ เป็นประธาน ด้วยความเข้มแข็ง ในแบบฉบับของลูกเสือไทย