พิธีมิสซาศุกร์ต้นเดือน

พิธีมิสซาศุกร์ต้นเดือน

วันศุกร์ที่ 5 กรกฏาคม 2562 คณะซิสเตอร์ คุณครูและนักเรียนทุกคน ได้จัดพิธีมิสซาขอบพระคุณในวันศุกร์ต้นเดือน