รับผลการเรียนประจำปีการศึกษา 2561

รับผลการเรียนประจำปีการศึกษา 2561

วันนี้ นักเรียนมารับผลการเรียนประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมรับ ประกาศนียบัตร (certificate) การเรียนภาษาอังกฤษ IEP และวารสารประจำปี ของโรงเรียน ในบรรยากาศที่สดใส ร่าเริง แบบวิสุทธิวงศ์ ดีใจกับเด็ก ๆ ทุกคนด้วยนะคะ ได้เลื่อนชั้นแล้ว ขอให้มุ่งมั่นต่อไปให้ถึงเป้าหมาย