อบรมโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ฯ

อบรมโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ฯ

วันที่ 19 กรกฏาคม 2562 ครูสามารถ ไทยลำภูและนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมการอบรมโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ เสริมสร้างทักษะชีวิต พิชิตยาเสพติด โดยร้อยตำรวจเอกเอกภพ อเนกทรัพย์ไพศาล รองสารวัตรปราบปราม สภใดงเย็น เป็นผู้มอบความรู้