25 ปีแห่งการปฏิญาณ ซิสเตอร์ลับ สมจันทร์

25 ปีแห่งการปฏิญาณ ซิสเตอร์ลับ สมจันทร์

วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้จัดฉลองครบรอบ 25 ปีแห่งการปฏิญาณตนเป็นนักบวชของซิสเตอร์อากาทาลับ สมจันทร์ คณะซิสเตอร์ คณะครู และนักเรียนร่วมแสดงความยินดี ผ่านทางการแสดงต่าง ๆ และการมอบของขวัญจากใจ ในบรรยากาศแห่งครอบครัวที่เต็มด้วยความยินดี โอกาสหน้านี้ คุณแม่และญาติพี่น้องของซิสเตอร์ลับ ได้มาร่วมแสดงความยินดีด้วย พร้อมกับแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายกลุ่ม เช่น ศิษย์เก่า ซาเลเซียนผู้ร่วมงาน สภาอภิบาลวัดพระวิสุทธิวงศ์ พนักงาน และกลุ่มแม่บ้านศูนย์มาอิน ขอบคุณพระร่วมกับซิสเตอร์ในพระพรแห่งกระแสเรียกและการนำพาของพระองค์เสมอ