มอบรางวัลการแข่งขันกีฬา

มอบรางวัลการแข่งขันกีฬา

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 หลังจากแข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว ทางโรงเรียนได้มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและคุณครูที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน