ดัชมิลล์ เจ็นไอ นิวทริ วีพลัส

ดัชมิลล์ เจ็นไอ นิวทริ วีพลัส

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ทางโรงเรียนได้รับกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ทักษะการคิด ทักษะการเอาตัวรอด และนำทักษะไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้รับกิจกรรมดีๆนี้จากดัชมิลล์ เจ็นไอ นิวทริ วีพลัส