กีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562

กีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562

1 พฤศจิกายน 62 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดกิจกรรม “กีฬาสีสัมพันธ์” ประจำปี 2562 ภายในโรงเรียน ภายใต้หัวข้อ “ร่วมใจสร้างความสุขแท้ ด้วยกีฬา” มีการเดินพาเหรดจากบริเวณข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสูง มายังโรงเรียน ซึ่งตลอดทางมีบรรดาผู้ปกครอง และชุมชมยืนรับชมด้วยรอยยิ้ม ปีนี้โรงเรียนได้รับเกียรติจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายประจวบ บุตรโพธิ์ มาเป็นประธาน พร้อมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนชุมชน และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา รวมถึงผู้ปกครองที่ได้มาร่วมงานในบรรยากาศแห่งความสุขยินดี เป็นกำลังใจให้กับบรรดานักกีฬาทุกคน โดยในปีนี้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้ร่วมแสดงในพิธีเปิดด้วยกายบริหารอย่างพร้อมเพรียง ต่อด้วยการแสดงคีตะมวยไทยของนักเรียนที่ได้ไปร่วมแข่งขันได้รับเหรียญทองจากงานศิลปหัตถกรรมฯ และการแสดงจากกลุ่ม Be all to all ที่ได้ร่วมแข่งขันในโครงการ To be number one ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดไปแข่งขันต่อในระดับภาค หลังจากนั้นจึงเป็นการประกวดกองเชียร์สีต่าง ๆ ในบรรยากาศครอบครัว การดำเนินการแข่งขันตลอดวันผ่านไปอย่างดี ต้องขอบคุณคณะกรรมการจัดงานที่ได้ร่วมมือเป็นอย่างดี อีกทั้งการสนับสนุนจากผู้ปกครองในปัจจัยต่าง ๆ จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย