ต้อนรับมาเดอร์

ต้อนรับมาเดอร์

8 พฤศจิกายน 2562 คณะซิสเตอร์ คณะครู นักเรียน โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ยินดีต้อนรับมาเดอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะฯแขวงแห่งประเทศไทย ซึ่งได้เดินทางมาเยี่ยมอย่างเป็นทางการ ท่านได้พบปะกับทุกกลุ่ม ได้เยี่ยมชมสถานที่ ให้คำแนะนำ ให้กำลังใจ และแนวทางในการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันเพื่อสามารถเป็นผู้ที่สร้างสังคมแห่งความสุขยินดี การมาเยี่ยมของผู้ใหญ่เป็นดังพระพรแก่เราทุกคน พวกเราชาววิสุทธิวงศ์ขอเป็นกำลังใจในภารกิจต่าง ๆ ของท่านเช่นกัน