ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรก

ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรก

13 พฤศจิกายน 2562 คณะซิสเตอร์ คุณครูและนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรกของ คุณพ่อเยราร์ด ชนะสิทธิ์ ศิลาโคตร มีการฟ้อนและการแสดงของนักเรียนต้อนรับพระสงฆ์ใหม่ “คุณพ่อเยราร์ด ชนะสิทธิ์ ศิลาโคตร และ คุณพ่อสเตเฟน วุฒิชัย จันทรักษ์”