เกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

เกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

19 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับสำนักงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 รับเกียรติบัตร พร้อมถ่ายภาพกับครูผู้ฝึกสอน เพื่อแสดงความยินดีต่อนักเรียน