กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

4 ธันวาคม 2562 คณะซิสเตอร์ คุณครู และนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่มีต่อปวงชลชาวไทยทั่วประเทศ