ฉลองแม่พระนิรมลทินและมิสซาต้นเดือนธันวาคม

ฉลองแม่พระนิรมลทินและมิสซาต้นเดือนธันวาคม

6 ธันวาคม 2562 คณะซิสเตอร์ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ทุกคน ร่วมพิธีมิสซาต้นเดือนพร้อมกับฉลองแม่พระนิรมลทิน เพื่อเทิดพระเกียรติ ผู้เป็นมารดา องค์อุปถัมภ์และแบบอย่างแห่งความบริสุทธิ์แก่เยาวชน พร้อมกับเผาจดหมายที่คณะคุณครู นักเรียนได้เขียน เป็นการถวายคำภาวนาแด่แม่พระนิรมลทิน โดยมีคุณพ่อวุฒิชัย จันทรักษ์ เป็นประธานในพิธี