เที่ยวครูประจำปีการศึกษา 2562

เที่ยวครูประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ และซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ ได้พาคณะครูเดินทางไปแสวงบุญ ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ และ วัดถ้ำผาแด่น จังหวัดสกลนคร