สารวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

สารวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

เช้าวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ขึ้นอ่านสารวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยพลเอก ประยุทธ์ จันโอชา นายยกรัฐมนตรี ที่ได้มอบคำขวัญว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”