ร่วมกิจกรรมวันเด็ก

ร่วมกิจกรรมวันเด็ก

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 นักเรียน To be number one พร้อมทั้งนักเรียนดีเด่นและประธานเยาวชนโพนสูงได้เดินทางเข้าร่วมการแสดงในงานวันเด็กที่ทาง อบต.โพนสูงได้จัดขึ้น นอกจากนั้นยังมีนักเรียนบางส่วนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย