กิจกรรมวันเด็ก

กิจกรรมวันเด็ก

เช้าวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 แผนกอนุบาลได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ในกิจกรรมมีการนันทนาการต่างๆ พร้อมทั้งการตอบคำถามเกี่ยววันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 เด็กๆต่างสนุกสนานกับกิจกรรมที่ได้จัดขึ้น ในช่วงท้ายของกิจกรรมห่าง Big c สาขาบ้านดุงได้เดินทางมาส่งมอบรอยยิ้มให้กับเด็กๆ ด้วยการมอบของขวัญ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณในน้ำใจอันดีที่ได้ส่งมอบแก่เด็กๆ