ฉลองวัดพระวิสุทธิวงศ์

ฉลองวัดพระวิสุทธิวงศ์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 พิธีบูชาขอบพระคุณ โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ประธานในพิธีและคณะพระสงค์ทุกท่าน ร่วมฉลองวัดพระวิสุทธิวงศ์เน่ืองในโอกาสครบรอบ 127 ปี และได้มีคณะซิสเตอร์ คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมเป็นตัวแทนในการทำกิจกรรมมากมาย เช่น การจัดบูทประวัติความเป็นมาของวัดพระวิสุทธิวงศ์ การจัดบูทกิจกรรมตอบคำถาม และโรงทาน