แบ่งปันประสบการณ์

แบ่งปันประสบการณ์

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ประธานศิษย์เก่าของโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้มาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ พร้อมทั้งการมอบบัตรและเข็มศิษย์เก่า