อบรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ

อบรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างก้าวกระโดดภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด ด้วยกระบวนการ No Homework และแนวคิด MSP ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุดรธานี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมธนากร มณฑาทิพย์ ฮอลล์ จังหวัดอุดรธานี