ปฏิญาณตนครบ 50 ปี

ปฏิญาณตนครบ 50 ปี
 
     เชิญร่วมแสดงความยินดีกับซิสเตอร์เทเรซา จินตนา จันทร์ประสิทธิ์ ในโอกาสการปฏิญาณตนครบ 50 ปี ของการเป็นนักบวชในคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ นอกจากนี้ยังมีซิสเตอร์อีก 6 ท่านได้แก่
ซิสเตอร์ อักเนส โยธิกา บุญธาตุ ซิสเตอร์มารีอา ปัจจนีย์ ไทยลำภู ซิสเตอร์มารีอา มัลลิกา ด้านซอม โอกาสการปฏิญาณตนตลอดชีวิต ซิสเตอร์มารีอา นันท์ อินมียืน ซิสเตอร์อักเนส นิภา ระงับพิษ โอกาสการปฏิญาณตนครบ 50 ปี และซิสเตอร์อาเดไลเด ซูแปร์ตีโน โอกาสครบ 60 ปี
ทางคณะได้เชิญชวนบันทึกคำอวยพร ให้กับซิสเตอร์ทั้ง 7 ท่าน
ผ่านทางลิงค์นี้ >>> http://www.fma.or.th/5aus2020
ในลิงค์ยังมีประวัติโดยสังเขปของซิสเตอร์แต่ละท่านให้ได้อ่านและดู vdo ที่ทางคณะได้จัดทำขึ้น
>>> vdo แสดงความยินดี <<<